Виставка картин Галини Винник 2020

Українська правда

Міська влада анонсує впорядкування зовнішньої реклами в Надвірній

Шановні жителі м.Надвірна! Відділ містобудування та  архітектури Надвірнянської міської ради започатковує спілкування на електронній сторінці Надвірнянської міської ради з жителями м.Надвірна, громадськими організаціями, підприємцями, юридичними особами, професійною спільнотою, представниками комунальних служб та підприємств міста.

 За час роботи в Надвірнянській міській раді окреслилися певні напрацювання, проблеми та шляхи їх вирішення, що стосуються питань містобудування, архітектури, благоустрою та зовнішньої реклами, якими хочеться поділитися з якнайбільшою кількістю людей, адже нас об’єднує одне – ми всі є жителями м.Надвірна і нам не повинно бути байдуже, як виглядає наше місто, чи воно є безпечне та функціональне, чи ми всі робимо все можливе для того, щоб середовище нашого проживання було до нас дружелюбним. З цим завданням справитися під силу тільки спільно, громадою.

 У рубриці «Архітектура» на офіційному сайті Надвірнянської міської ради працівники відділу містобудування та архітектури будуть розміщувати інформаційні довідки, роз’яснення, коментарі щодо питань, що стосуються законодавчого забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності, змін до законодавства, а також практичного застосування цих норм законодавства, висвітлювати питання благоустрою та зовнішньої реклами, надаватимуть  професійні поради щодо облашування екстер’єрів та інтер’єрів ваших осель, робочих місць, місць відпочинку. Інформуватимемо і  про проведену роботу відділом щодо вирішення завдань, які місто нам доручило, проводити роз’яснювальну роботу серед громадян, які навіть не усвідомлюючи цього, роблять великий внесок як у зовнішній вигляд міста, так в його безпековий та санітарний стан.

Перша наша розмова буде стосуватися зовнішньої реклами в м.Надвірна.

Шановні жителі м.Надвірна,  підприємці – фізичні та юридичні особи, розповсюджувачі зовнішньої реклами, власники рекламних площин,  власники будівель, на яких вона розміщується, професійна спільнота виготовлювачів реклами, архітектори, художники, працівники комунальних служб.

                   Ніхто не наважиться заперечувати, що реклама це – рушій прогресу. Вона доносить до нас корисну інформацію, економлячи наш час. Але коли зовнішня реклама своїм виглядом, розмірами, відсутністю естетики спотворює вигляд нашого міста – час бити тривогу. м.Надвірна  є історичним містом, і в складі  Генерального плану міста, затвердженого в грудні 2018р. затверджено  і Історико-архітектурний опорний план міста, в якому визначено межі історичного ареалу, статус територій пам’яток культурної спадщини, установлено загальноміські та локальні просторові домінанти, значні історичні будівлі, визначено зони регулювання забудови суворого та помірного режиму забудови (з Історико-архітектурним опорним планом можна ознайомитися на сайті міської ради в розділі «Генеральний план м.Надвірна» (пояснювальна записка)). Всі ці заходи спрямовані на збереження традиційного характеру середовища, забезпечення архітектурної єдності нових будівель з історично сформованим середовищем. І якщо будівлі здебільшого відповідають вищевказаному, то будівлі з розміщеними на них різномастими рекламними площинами та вивісками порушують гармонію та естетичну цілісність історичного центру міста. Перспектива історичних вулиць в місті просто зникає за вивісками різних магазинів, банків, кафе. Кожен підприємець намагається прилаштувати більшу та яскравішу рекламну площину, ніж у сусіда, абсолютно ігноруючи тверезий погляд на впорядкування фасаду. А це все – обличчя нашого міста.

                   Фасади будинків визначають загальний вид вулиці. Продуманий ансамбль вікон, дверей та інших конструктивних та декоративних елементів будинку виражає творчий задум архітектора. В минулі часи оформлення фасаду вказувало на функціональне призначення будинку та відображало соціальний статус його власника. Сьогодні ж  це часто стає вітриною естетичного несмаку. Також елементи переносної реклами захаращують вулиці міста. Найвища пора не миритись з таким станом речей.

                   Працівники відділу містобудування та архітектури міської ради звертають увагу, в першу чергу власників рекламних площин та власників будівель, на яких розміщуються елементи зовнішньої реклами на те, що перш ніж встановлювати вивіски чи площини зовнішньої реклами необхідно ознайомитися з вимогами чинного законодавства в цій сфері діяльності.

                   Вимоги до зовнішньої реклами та основні нормативні акти, що визначають розміщення реклами в Україні

1. Основними нормативними актами в Україні, що визначають порядок розміщення та вимоги до зовнішньої реклами є:

1. Закон України «Про рекламу» (№ 270/96-ВР від 03.07.1996 р) – дає визначення таким поняттям як «реклама», «вивіска чи табличка», визначає загальні положення та вимоги до реклами.

2. «Типові правила розміщення зовнішньої реклами» (затверджені постановою КМУ від 29 грудня 2003 року N 2067) (далі – Правила) – визначають загальний порядок отримання дозволів на зовнішню рекламу, містять вимоги до реклами і вивіски.

3. Місцеві правила розміщення зовнішньої реклами – «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Надвірна», затверджене виконавчим комітетом Надвірнянської міської ради 24.07.2014р. № 115 визначає порядок отримання дозволів на зовнішню рекламу, містить вимоги до реклами та вивісок у м.Надвірна. (з текстом Положення можна ознайомитися на сайті міської ради в розділі «Регуляторні акти» – «Положення, Порядки, Методики,тощо»)

4. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (№ 2806-IV від 06.09.2005)

А також Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони (затверджені постановою КМУ №198 від 30.03.1994 р.) роз’яснюють як має розміщуватись реклама вздовж вулиць та автодоріг в населених пунктах та за їх межами.

                У рекламі забороняється:

– поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено;

– вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

– подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

– наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

– рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії.

– вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи.

 – імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності.

– розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

– реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів.

 Повний перелік загальних вимог до реклами можна подивитися у ст. 8 ЗУ «Про рекламу».

              Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами ( ст. 16 ЗУ «Про рекламу»):

  Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до Правил.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється. Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

Видача дозволу робочим органом здійснюється на підставі рішення виконавчого органу ради.

Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

Вимоги для одержання дозволу

Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву, до якої додаються:

 – фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

 копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

 Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком.

 У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

 Видача дозволу погоджується робочим органом, з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

 – Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

 – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

 – утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

 – Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

 Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

– фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені.

– опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:

– розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення;
– на пішохідних доріжках та алеях;

– у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

– поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини;

– розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України “Про охорону культурної спадщини”.

Не вважається рекламою:

– вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення (ст. 9 ЗУ «Про рекламу»).

– розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці (ч. 7 ст. 8 ЗУ «Про рекламу»).

Вимоги до вивіски чи таблички (п. 48 Типових правил розміщення зовнішньої реклами):

– повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються.

– не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.

– не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва.

– площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Рекомендації щодо встановлення вивісок

Як вирішують питання розміщення зовнішньої реклами в м.Івано-Франківськ – до Вашої уваги “Архітектурно-художня концепція
зовнішнього вигляду вулиць Івано-Франківська”

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Керамбуд

Останні коментарі

Фіртка

Листопад 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6